.comment-link {margin-left:.6em;}

Caspianous اهل کاسپین

A Personal Weblog From a South Caspian Young Man

Saturday, July 29, 2006

دریای کاسپین

بزرگتین پهنه آبی محصور در خشکی دریاچه ای با پوسته ای از جنس اقیانوسی ، بازمانده تتیس کهن، دارنده ضخیم ترین رسوبات دنیا، بوجود آورنده مرتفع ترین آتشفشان آسیا (دماوند) و مادر ذخایر عظیم نفت و گاز دنیا با ترکیبی از املاح منحصر به فرد و مامن بی نظیر ترین گونه های جانوری ارزشمند همچون ماهی استروژن بوجود آورنده قدیمی ترین جنگلهای امروزی دنیا (جنگلهای هیرکانی) در هماهنگی با البرز سرفراز مادر تمدنهای بزرگ مام گیلان سخاوتمند، زیبا ، مغرور و وحشی اما............ ما با او چه کردیم: امروزه رودخانه ها نهرهای فاضلابند و دریای بی نظیر و حساس کاسپین آلوده به این جریانات کثیف. دیروز (همین 20 سال قبل) اگر رودخانه های شمال کشور با آب گوارای خود بهترین مکان برای فرونشانیدن هرم گرمای شرجی سرزمینهای پست جلگه های شمال بودند، امروز حتی برای شستن ماشین نیز مناسب نیستند! ما و مدیریت محشر ما دریا را ملک شخصی افرادی نمود که زیاده خواه و خودخواهند و دریا را برای خودشان می خواهند اینان که قریب به اتفاق از نواحی دیگر کشور به اینجا آمده اند دریا را ارث پدر بزرگ خودشان می دانند. دیگر دسترسی به دریا بخصوص در سواحل تبرستان کار ساده ای نیست. در تمامی استانهای گیلان و مازندران حتی یک منطقه حفاظت شده وجود ندارد که حتی یکی از دهها رودخانه ای را که به دریا می ریزند از سرشاخه تا مصب مصون از دست روزگار برای آیندگان نگه دارد تا آنها هم ببینند که دریای شمال چه بوده است! نسل ببر کاسپین را که 40 سال قبل منقرض ساختیم . خاویار در معرض انقراض قرار دارد.سیل دریایی منحصر به فرد کاسپین نیز روزگار بهتری ندارد . جنگلهای باستانی هیرکانی بدون برنامه ریزی تاراج می شود در حالیکه که ثروت سرشار این جنگلها به تنهایی و در صورت مدیریت کارا و پایا قادر به تامین معاش مردمان محروم این مناطق است . مردمانی که در روزگار آهن و دود و زور اصالتهایشان را نیز فراموش می کنند و خود را می بازند. وای بر ما. یک روز خبر از تسخیر تالابهای شمال ایران بوسیله آزولای مهاجم است و یک روز هم سخن از شانه دار مهاجم و این دریای مظلوم و بی پناه که عمیق ترین و مستعدترین نقاطش را به ما ایرانیان هدیه داده است، یار و یاور راستینی ندارد. در تمامی سواحل جنوبی کاسپین طرحی مدون و مدرن و سازگار با محیط زیست برای بهره برداری اصولی از این ثروت گردشگری
وجود ندارد و هر کسی فقط به فکر منافع و مطامع خویش است.
amu xor, xu piltarin dushman hisim
ما خود، بزرگترین دشمن خویشیم

1 Comments:

At August 1, 2006 at 2:37 PM, Anonymous AmiN said...

I käri ki xud6mon o digaron ami amre ka daran, marsiye-saräyi xane refeq. Chi baläyi ami sar ama dare? Amu kore sho darim?
I vänivis6 linke banam V6rg6 vebmuji men. Yä Ali

 

Post a Comment

<< Home